Новини

Миниатюрни сачмени лагери с радиално отклонение при измерване на натоварването

2019-03-21
Текущи миниатюрни сачмени лагери с радиално отклонение в стандартните спецификации с задача за измерване при натоварване, трудно постижимо единство между стандартния докинг, е даден метод за изчисление на механиката, за измерване на радиалния вътрешен клирънс на увеличенията на носещото натоварване. измерване на радиално натоварване, по-нататъшен анализ на миниатюрни сачмени лагери. Резултатите от изследванията показват, че получените теоретични резултати са в съответствие с реалните резултати от измерването.