Новини

Транспортни разходи за енергия

2018-08-07
Това и веригите системи, кабели и маркучи имат нещо общо? може ли да доведе до значително енергоспестяващи ефекти от механичния дизайн? първо, IGUS, отговорът е Да. Второ, като част от висока динамика, веригата на издърпване е критична, тъй като намалява консумацията на задвижвания и играе много важна роля. В края на краищата, стремежът за увеличаване на мощността да дърпа нашата верига, и това е необходимо за безопасна работа. Според Франк Блейс, IGUS, потреблението на енергия за транспортиране може да бъде намалено, защото все още има много неизползван потенциал.