Новини

През 2014 г. търсенето на световния пазар ще достигне 76 милиарда долара

2018-08-07
Според доклада прогнозата за световното търсене на сачмени лагери / колела / лагери до 2014 г. ще расте с годишен темп от 8,5%, достигайки 76 милиарда долара. Интересът ще допринесе за разширяването на икономическото развитие и подобряването на фиксираните инвестиции в развиващите се страни. Очаква се разтоварването на сферичните и ролкови лагери ще продължи да допринася за по-голямата част от продажбите на продукта. И прогнозиране на търсенето на повече от 54 милиарда долара. В средата на 2009 г. пазарът на автомобили и машини носи 70% от общите продажби. Блоковете до края на прогнозния период на 2014 г., източник на търсене, ще продължат да бъдат максималните.