Новини

Верижни лагери предимно носят

2018-08-07

Верижни лагери предимно носят

Корпусните ролкови лагери са основно подложени на радиални и аксиални комбинирани товари. Носещата товароподемност зависи от външния ъгъл на надпреварата, колкото по-голям е ъгълът, толкова по-голяма е товароподемността. Този тип лагери е отделен лагер, в зависимост от броя на търкалящите елементи в лагера в един ред, двуреден и четири редици от лагери. Един ред на хлабината на ролковия лагер на коловоза, който се монтира по време на настройката; двоен ред и четири реда пробел на ролковия лагер са доставени в продукта в съответствие с изискванията на ползвателя, без корекции на потребителя.

Ролковите лагери имат конични вътрешни и външни канали, а между тях са разположени конусни ролки. Проекционните линии на всички конични повърхности се събират в една и съща точка на носещата ос. Този дизайн прави лагерните лагери особено подходящи за получаване на композитни (радиални и аксиални) товари. Аксиалният капацитет на лагера се определя най-вече от ъгъла на контакт; ±; колкото по-голям е, ъгълът, толкова по-голям е аксиалният капацитет на натоварване. Размерът на ъгъла се изразява чрез изчислителния коефициент e; колкото по-голяма е стойността на е, толкова по-голям е контактният ъгъл, толкова по-голяма е приложимостта на лагера към аксиалното натоварване.

Конусният ролков лагер е обикновено от раздвоен тип, т.е. коничният вътрешен пръстен, състоящ се от вътрешен пръстен с ролка и клетъчен комплект, може да бъде монтиран отделно от коничния външен пръстен (външен пръстен).

Ролкови лагери са широко използвани в автомобилостроенето, валцуването, минното дело, металургията, пластмасовите машини и други индустрии.

Вторичната причина за възникването на лагерния ролков лагер в процеса е, че лагерът се монтира, вътрешният пръстен се формира по време на сглобяването, а външният пръстен е изкривен; или е текущата такса в процеса на сглобяване и сглобяване, и окончателното формиране на лагера

Трябва да се монтира на ролкови лагери в съответствие с нормативната уредба на работа, или ще се образуват много резултати, като например формата на устройството или не е начин, след това се формира на повърхността на надпреварата и образуването на лагери на гръбнака на появата на линейни марки. Лагери с дълбока бразда, косвено отразява използването на лагери, когато прецизност, живот и функция.

Качеството на лагерните лагери и други аспекти са по-добри, но търкалящият се лагер е прецизен компонент, а използването му трябва да се извършва внимателно. Без значение колко висока е производителността на лагерите, ако се използват неправилно, няма да получите очакваната висока производителност. Следните съображения се отнасят за лагера:

(1), поддържайте чистачката на лагера и околностите на коловоза.

Дори ако очите не могат да видят малкия прах, ще се получи лошо влияние. Затова, за да поддържате околната среда чиста, така че прахът да не проникне в лагера.